Qış lövhələri
Qış lövhələri

Qar yağır, təbəssüm qonur üzlərə
Qucağı dümağ qar səhər sevinir.
Ağ-ağ çiçəklərmi ələnir yerə?
Dərələr sevinir, düzlər sevinir.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Hər yan gümüşüdür, hər yan gur işıq
Qəlblərə nur dolur, gözlər qamaşır.
Bəyazlıq donunun rəngimi qışın
Bu geyim torpağa necə yaraşır!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Elə bil kim isə qış rəsmi çəkir,
Susub təbiətin dümağ dünyası.
Qılınc kimi kəsən sazaqlar sanki
Öz qılınclarını damlardan asıb.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Küknarlar ağ xalat salıb çiyninə 
Çayın dodağında donub nəğməsi
Bu dünya quşların deyil əyninə
Bir azca qaraltı axtarıb gəzir.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Çöllər ağ donunda təzə gəlindir,
Bəmbəyaz duyğular çağlar ürəkdə
Ana qayğılıdır təbiət indi
Bir körpə yaz yatır bu ağ bələkdə.

                                                                      
İbad Əliyev
                                                                                       1984, yanvar

Heydərim


Mərhum prezidentimiz, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə


Başı üstə vardı Allah nə sirrdi?
Millət başsız, dərd əlində əsirdi.
Göylərində qara bulud gəzirdi
Dönmüş idi baxtı günə, Heydərim.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Çözülmürdü, tapılmırdı çarəsi,
Xəyanətin qan verirdi yarası,
Sökülürdü neçə qartal yuvası
Bəsləyirdi ümid sənə, Heydərim.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Soluxmuşdu, pəjmürdəydi gülümüz
Başımıza ələnirdi külümüz
Millət nədi, can verirdi dilimiz.
Yaranmışdı sənə-sənə Heydərim.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ayrılmışdın, gəldin, yenə qayıtdın.
Ürək ilə birdi sinə, qayıtdın.
Həyatımız gəldi cana, qayıtdın.
Varid olcaq ruh bədənə, Heydərim.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bir cüt mavi şəffaf göydü gözlərin.
Göy dənizdi üfüqündə səhərim.
Danışdıqca şirin-şirin sözlərin
Aşıb daşdı sinə-sinə, Heydərim.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bir aləmdin dünyalardı dəyərin
Bir memardın Azərbaycan əsərin.
Bir gözəldir, aynasıdır Xəzərim
Sığallanan dönə-dönə, Heydərim.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Arxamızda bir arxasan, dayaqsan
Kim deyir ki, uyumusan? Oyaqsan!
Yol göstərən qütb ulduzu sayaq sən
Parla yenə, alış yenə, Heydərim.

                                           İbad Əliyev

                                                         Şeirin əlyazması linkdə

Heydərim